Privacyverklaring Algemene informatie en verplichte informatie Aanwijzing van de verantwoordelijke De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is: De verantwoordelijke beslist alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, contactgegevens, enz.). Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking Uw gegevens mogen alleen worden verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele kennisgeving per e-mail is voldoende om uw toestemming in te trekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking is uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking. Recht op bezwaar bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit Als betrokkene hebt u het recht om bezwaar te maken bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit in geval van een schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming. De bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit is de functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. De volgende link leidt naar een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. Recht op gegevensoverdraagbaarheid U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of aan derden te laten overdragen. De gegevens worden verstrekt in een machinaal leesbaar formaat. Als u de rechtstreekse overdracht van de gegevens naar een andere verantwoordelijke aanvraagt, zal dit alleen worden gedaan voor zover dit technisch haalbaar is. Recht op inzage, correctie, afscherming, gegevenswissing U hebt te allen tijde, in het kader van de geldende wettelijke bepalingen, het recht om uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking kosteloos in te zien en, in voorkomend geval, het recht om deze gegevens te corrigeren, af te schermen of te wissen. U kunt hieromtrent en ook voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens te allen tijde contact met ons opnemen via de contactopties die in het impressum staan vermeld. SSL- of TLS-versleuteling Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u naar ons als websitebeheerder verstuurt, gebruikt onze website SSL- of TLS-versleuteling. Dit betekent dat gegevens die u via deze website verstuurt, niet door derden kunnen worden gelezen. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de “https://”-adresbalk van uw browser en het slotsymbool in de browserbalk. Serverlogbestanden De provider van de website verzamelt en bewaart automatisch informatie die uw browser naar ons verzendt, in serverlogbestanden. Dit zijn:

  • Bezochte pagina op ons domein
  • Datum en tijd van de serveraanvraag
  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die toegang krijgt
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De basis voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, sub b van de AVG, waarin de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen wordt toegestaan. Cookies Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw terminal opslaat. Cookies helpen ons om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Sommige cookies zijn “session cookies”. Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd na afloop van uw browsersessie. Andere cookies blijven echter op uw terminal staan tot u deze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Veel webbrowsers kunnen zo worden geconfigureerd dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer het programma wordt afgesloten. Het uitschakelen van cookies kan tot een beperkte functionaliteit van onze website leiden. Cookies die noodzakelijk zijn om elektronische communicatieprocessen uit te voeren of bepaalde door u gewenste functies beschikbaar te stellen (bv. winkelmandje), worden geplaatst op basis van art. 6, lid 1, sub f van de AVG. Als beheerder van deze website hebben wij een legitiem belang bij het opslaan van cookies om onze diensten technisch foutloos en soepel te kunnen verlenen. Als er andere cookies worden geplaatst (bv. voor analysefuncties), worden deze afzonderlijk behandeld in deze privacyverklaring.